Terug naar de startpagina

Privacy Beleid

  • Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  • Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.
  • Het is belangrijk dit Privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@komoptegenkanker.be 

1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Kom op tegen Kanker is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u alle relevante gegevens terugvinden:

v.z.w Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, 1210 Sint-Joost-ten-Node
KBO-nr: 0442.528.054
e-mailadres: info@komoptegenkanker.be

2. Welke gegevens worden er door ons verzameld?

Wij verzamelen geen persoonsgegevens op deze website.

3. Welke cookies gebruikt de website?

Deze website maakt enkel gebruik van functionele cookies voor de werking te garanderen. Er wordt op geen enkel moment een registratie van persoonsgegevens gedaan of bewaard in de systemen.

4. Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We stellen alles in het werk om ons Privacybeleid steeds verder te optimaliseren en de passende maatregelen te nemen om – voor zover mogelijk – ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens te voorkomen.

5. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, te verwijderen, te controleren, over te dragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: info@komoptegenkanker.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

6. Wat gebeurt er als dit privacybeleid gewijzigd wordt?

Kom op tegen Kanker kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Data Beschermingsautoriteiten en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied.
Als we dit Privacybeleid zouden moeten wijzigen, zult u daarvan op de hoogte worden gebracht via onze website. Wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

7. Wat in geval van een geschil?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing.
We wensen er u op te wijzen dat u het recht hebt om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer u vindt dat uw rechten geschonden werden. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de Belgische Privacycommissie (www.privacycommission.be).